ลักษณะของกากถั่วเหลือง ที่ไม่ควรจะให้สัตว์เลี้ยงบริโภค

กากถั่วเหลือง คือสิ่งที่มีความสำคัญของอาหารสัตว์ที่เลี้ยงภายในฟาร์ม ที่หมายความว่าผลผลิตโปรตีน ที่จะประกอบไปด้วย อาหารน้ำมันใหญ่ และอาหารของปลาทั้งหมด ในการให้อาหารให้มีความคุ้มไม่ตรงกันนั้น จะเป็นแหล่งโปรตีนพืชที่จะมีมาตรฐานในการเปรียบเทียบโปรตีน แต่ในเวลาเดียวกันเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องยอมรับได้ของอาหารสัตว์ปีก ทำให้กลายเป็นถั่วเหลืองที่มีประโยชน์เป็นอย่างมากมาย จึงต้องมีความจำเป็นจะต้องให้อาหารจากถั่วเหลือง เพื่อได้สารอาหารที่ให้กับสัตว์เลี้ยง แต่ไม่ว่าอย่างใด ทางควรศึกษาเกี่ยวข้องลักษณะของกากถั่วเหลืองที่ไม่ควรจะนำมาให้สัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์มได้กินกัน จะทำให้ทรงผลไม่ดีต่อสัตว์เลี้ยง

 

 

1. กากถั่วเหลืองจะมีลักษณะความชื้นที่สูง 

ถ้าหากเจอแบบนี้ ไม่ควรนำมาให้สัตว์เลี้ยงทาน เนื่องจากคงเกิดเชื้อรา โดยจะมีสัดส่วนไม่แน่นอนเลย เมื่อได้เจอความชื้น ย่อมที่ไม่ควรให้สัตว์เลี้ยงทานเป็นอันขาด

2. กากถั่วเหลือง จะมีลักษณะกลิ่นเหม็น 

เนื่องจากเกษตรกรที่ได้มีการซื้อกากมานั้น เพื่อนำมาผสมให้เป็นอาหารสัตว์และจะต้องระวังเป็นอย่างสูง ไม่ควรเลือกซื้อกากที่มีลักษณะนี้ เพราะจะทำให้สัตว์ไม่ชอบรับประทาน และจะกินได้น้อยลง ทำให้สัตว์เลี้ยงได้รับสารอาหารไม่พอต่อความต้องการ โดยโปรตีนจะลดลงน้อยไปด้วย จนทำให้อาหารที่ให้สัตว์ไปนั้น ไม่ได้ประโยชน์ตามที่ต้องการ

3. ดิบหรือว่าไหม้

เกิดผลมาจากการให้ความร้อนที่อยู่ในวิธีการเผาไหม้ สำหรับกากถั่วเหลือง ถ้าหากดิบหรือไม่สุก จะมีลักษณะซีด เหม็นเขียว และจะมีการจับตัวกันเป็นก้อน ที่มีขึ้นนี้ ก็เกิดจากความร้อนทำให้เมล็ดถั่วเหลืองแก่ และไม่สามารถนำมาให้อาหารกับสัตว์ได้นั่นเอง 

4. มีสีปลอมปนมา

ซึ่งบางครั้งในการสังเกตเห็นก็จะยาก สำหรับกากถั่วเหลืองแบบนี้จะมีคุณค่าทางด้านอาหารที่ผิดปกติ เช่น มีการปลอมปนไปด้วยซังข้างโพด หรือจะเป็นรำข้าว ทำให้มีประปริมาณโปรตีนที่ลดลง แต่ในขณะค่าเถ้าก็อยู่ปกติดี ถ้าหากได้มีการปลอมปนมาจากดิน หิน ก็จะทำให้มีโปรตีนลดลงได้ แต่ปริมาณของเถ้าจะเพิ่มขึ้น

 

เพราะฉะนั้นกากถั่วเหลือง ก็ย่อมมีประโยชน์ได้เหมือนกัน หากได้มีการศึกษาหาข้อมูลเป็นอย่างดี ก็ย่อมทำให้กลาเป็นปัจจัยที่สำคัญกันเลยก็ว่าได้ และนี่ก็ถือว่าเป็นลักษณะกากของถั่วเหลืองที่ไม่ควรนำมาเลี้ยงสัตว์ คงทำให้สัตว์ไม่ได้รับประโยชน์จากอาหารที่เราให้ไปได้ ทำให้กลายเป็นเรื่องที่น่าศึกษา เพื่อผู้ที่ทำฟาร์มเลี้ยงไก่ หรือว่าเลี้ยงสัตว์หลายชนิด ที่จะต้องศึกษาข้อมูลกันอย่างเต็มที่ เพื่อได้อาหารที่ประโยชน์ให้กับสัตว์เลี้ยงของคุณได้

 

ต้นฉบับข้อมูล: http://www.tkfeed.com/2017/09/soybeanmeal.html

Comments are closed.