ดีดีจีเอส หรือว่า ข้าวโพสหมักยีสต์ ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรและปศุสัตว์

ดีดีจีเอส หรือ ข้าวโพดหมักยีสต์  ซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากวิธีการผลิตเอทานอลจากข้าวโพด โดยที่ได้มีการนำกากของข้าวโพสส่วนที่เหลือจากวิธีการผลิต มาทำการตากแห้ง หลังจากนั้นจึงเอามาใช้การทำอาหารสัตว์อีกครั้ง  ซึ่งข้าวโพดในรูปแบบนี้ ถือว่าเป็นแหล่งของพลังงานพร้อมทั้งโปรตีนสำคัญ  ซึ่งจะมีทั้งแบบที่เป็นผง พร้อมทั้ง มีแบบที่ถูกอัดเม็ดเพื่อจัดจำหน่าย  ซึ่งภายในดีดีจีเอสข้าวโพด จะประกอบไปด้วยโปรตีนประมาณ 27 – 28 เปอร์เซ็นต์เลยเชียว และด้วยเหตุผลนี้เองจึงทำให้ผู้เลี้ยงสัตว์ พร้อมทั้งต้องการวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ดีพร้อมทั้งมีประโยชน์  สนใจและเลือกใช้ดีดีจีเอสเป็นหลัก  เนื่องจากเป็นอาหารสัตว์ชั้นดี พร้อมทั้งเป็นแหล่งโปรตีนสำหรับสัตว์เช่นกัน 

 

 

ดีดีจีเอส หรือ ข้าวโพดหมักยีสต์ ในประเทศไทย 

สำหรับข้าวโพดหมักยีสต์ หรือ ดีดีจีเอส ภายในประเทศไทย  เริ่มมีการเอามาใช้กันอย่างแพร่หลาย  เนื่องจากเป็นวัตถุดิบชั้นดี ประกอบไปด้วยเยื่อใยทางด้านอาหารสูง  แถมยังคงเป็นรูปอาหารประเภทหยาบคุณภาพดี  เพื่อจะเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดี ให้กับสัตว์ที่กินอาหารในรูปแบบดีดีจีเอสทุกตัว  นอกจากนี้ ข้างในดีดีจีเอส ยังคงประกอบไปด้วย Xantrophyll ในปริมาณสูง  ส่งผลทำให้เกิดคุณค่าต่อวงการเลี้ยงสัตว์เป็นอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในอุตสาหกรรมเลี้ยงไก่ไข่  ที่จำต้องอาศัยสารสีชนิดนี้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพสีของไข่ไก่ เพื่อให้มีสีสันที่ดีพร้อมทั้งมีมาตรฐานมากเพิ่มขึ้น โดยที่ไม่จำต้องอาศัยสารสีสังเคราะห์ ที่เป็นภัยต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค 

 

แหล่งที่มาของ ดีดีจีเอส หรือ ข้าวโพดหมักยีสต์ 

สำหรับแหล่งที่มาของ ดีดีจีเอส หรือ ข้าวโพดหมักยีสต์  ถือว่ามีหลากหลายประเทศร่วมกัน ซึ่งเป็นแหล่งจุดเริ่มต้น ไม่ว่าจะเป็น จีน , สหรัฐฯ เป็นต้น  ส่วนมากแล้วจะมีการเอามาใช้เพื่อเป็นอาหารของวัวเนื้อ อาหารของวัวนม พร้อมทั้งอาหารของสุกร พร้อมทั้งไก่เลี้ยง การใช้ดีดีจีเอสเข้ามาช่วยเหลือ จึงถือว่าเป็นแนวทางที่ดี สำหรับพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพดีขึ้นได้อย่างสม่ำเสมอ นั่นเอง 

 

ในกระบวนการเลือกใช้ดีดีจีเอส หรือ ข้าวโพดหมักยีสต์ ถึงแม้ประเทศไทยพึ่งจะได้เรียนรู้เกี่ยวข้องการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบนี้  แต่จากผลของการวิจัย การนำดีดีจีเอสเพื่อนำไปเลี้ยงสุกรนั้น จากผลการทดลองใช้ ถือว่าเป็นไปในลักษณะที่ดี  เนื่องจากการเลือกใช้ดีดีจีเอส ส่งผลทำให้เกิดอัตราการเติบใหญ่ได้ดีมากเพิ่มขึ้น  ซึ่งส่งผลทำให้สุกรมีสุขภาพดี พร้อมทั้งเป็นไปในรูปแบบที่มีหลักเกณฑ์ และด้วยกรณีนี้เองจึงส่งผลทำให้ดีดีจีเอส กลายเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่มีความจำเป็นสำหรับปศุสัตว์ หรือ เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ร่วมด้วย 

 

อ้างอิง: http://www.tkfeed.com/2017/09/ddgs.html

Comments are closed.