รับจดทะเบียนสมรสเยอรมัน ควรเข้าใจสิ่งนี้กันก่อน

เมื่อได้มีศูนย์การจัดเตรียมการรับจดทะเบียนสมรส หรือวีซ่าแต่งงาน เพราะว่าท่านใดที่มีแฟนแล้ว แต่เป็นคนต่างชาติทาง Great Visa Service  จะมีการแนะนำพร้อมทั้งให้คำปรึกษาแก่บุคคลทั่วไป ตั้งแต่ภายในการเตรียมเอกสารต่าง ๆ พร้อมทั้งการประสานงาน รวมไปถึงในการวิเคราะห์พร้อมทั้งการประเมินรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ ตามขั้นตอน ซึ่งจะมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญมากมายมาช่วยดูแลทุกท่านที่จะได้รับใบทะเบียนสมรสภายใน 4วัน และพร้อมด้วยเอกสารต่าง ๆ  เพราะว่าสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนของคู่สมรสชาวเยอรมันก่อนการจดทะเบียนสมรส

 

 

1.การรับจดทะเบียนสมรสภายในไทย คู่สมรสจะต้องเป็นฝ่ายสัญชาติเยอรมันที่จะต้องมีการนำหนังสือสำคัญที่มีการแสดงจดทะเบียนสมรสได้แค่นั้น ซึ่งจะต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นำมาแสดงที่สถานทูต เพื่อที่จะของหนังสือรับรอง พร้อมทั้งจะนำไปแสดงให้กับนายทะเบียนของไทย ที่สำนักงานเขต โดยคู่สามีภรรยาทั้งสองจะมีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนตามกฎหมายของไทย โดยที่ได้มีการนัดพบล่วงหน้ากันแล้ว

2.หลักฐานที่จะต้องใช้ภายในการจดทะเบียนสมรสของฝ่ายคนต่างชาติ โดยที่จะต้องยืนให้พร้อมกับผู้รับจดทะเบียนสมรส จะต้องมี หนังสือเดินทาง , ใบหย่า (ถ้ามี) พร้อมทั้งหนังสือรับรองความโสด ที่ได้ขอมาจากสถานทูตต่างชาติ ส่วนฝ่ายคนไทย จะต้องมีตัวจริง ซึ่งจะมี บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งใบหย่า (ถ้ามี) เพียงแค่นี้ก็ได้จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

3.การยืนยันความถูกต้องของเอกสาร พร้อมทั้งในการรับรองเอกสารไม่ได้ปลอมของผู้รับจดทะเบียนสมรส ซึ่งมีความประสงค์ เพื่อให้เอกสารของคุณที่ได้ยอมรับของทางการจะต้องมีการแจ้งให้ท่านได้ทราบกับเอกสารของท่าน ซึ่งจะต้องผ่านการยืนยันความถูกต้อง หรือมีการยืนยันไม่มีการปลอมแปลง โดยทางสถานทูตหรือไม่ ภายในกรณีที่มีการยืนยัน ท่านเองก็จะสามารถไปทำการยื่นคำร้องทุกข์ด้วยวาจาได้ที่สถานทูต หรือมีการยื่นเป็นตัวหนังสือก็ย่อมได้ หากผู้ร้องไม่สามารถยื่นคำขอได้ด้วยตัวเอง ก็จะมีการมอบหมายให้คนอื่นทำหน้าที่แทน แต่จะต้องมีหนังสือมอบสิทธิ์จากทางเจ้าของเอกสารมาแสดงอย่างเดียว เป็นการยื่นร้องให้มีการรับรองความถูกต้องของเอกสาร ท่านเองจะต้องยื่นเอกสารต้นฉบับของไทย จำนวน 2 ชุด ไม่จำเป็นจะต้องมีการยื่นคำแปลไปยังสถานทูต 

 

ภายในการจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องนั้น จะต้องมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากหลังจากได้ใบทะเบียนสมรสแล้ว หรือเป็นวีซ่าแต่งงาน ท่านก็จะสามารถยืนใบทะเบียนสมรสประกบการคำร้องขอขอวีซ่าท่องเที่ยวแบบถาวร สำหรับเป็นการติดตามไปอาศัยกับคู่สามีภรรยาต่างประเทศนั่นเอง เพราะฉะนั้นขั้นตอนภายในการจดทะเบียน หรือการรับจดทะเบียนสมรส จะมีการช่วยเหลือหลังจากการแต่งงาได้เป็นอย่างดี ทำให้มีผู้คนสนใจพร้อมทั้งเดินทางมาจดทะเบียนกันเป็นปริมาณมาก เพื่อคู่รักต่างชาติ

 

แหล่งที่มาของข้อมูล http://great-visa.blogspot.com/

Comments are closed.