ลักษณะของกากถั่วเหลือง ที่ไม่ควรจะให้สัตว์เลี้ยงบริโภค

กากถั่วเหลือง คือสิ่งที่มีความสำคัญของอาหารสัตว์ที่เลี้ยงภายในฟาร์ม ที่หมายความว่าผลผลิตโปรตีน ที่จะประกอบไปด้วย อาหารน้ำมันใหญ่ และอาหารของปลาทั้งหมด ในการให้อาหารให้มีความคุ้มไม่ตรงกันนั้น จะเป็นแหล่งโปรตีนพืชที่จะมีมาตรฐานในการเปรียบเทียบโปรตีน แต่ในเวลาเดียวกันเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องยอมรับได้ของอาหารสัตว์ปีก ทำให้กลายเป็นถั่วเหลืองที่มีประโยชน์เป็นอย่างมากมาย จึงต้องมีความจำเป็นจะต้องให้อาหารจากถั่วเหลือง เพื่อได้สารอาหารที่ให้กับสัตว์เลี้ยง แต่ไม่ว่าอย่างใด ทางควรศึกษาเกี่ยวข้องลักษณะของกากถั่วเหลืองที่ไม่ควรจะนำมาให้สัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์มได้กินกัน จะทำให้ทรงผลไม่ดีต่อสัตว์เลี้ยง     1. กากถั่วเหลืองจะมีลักษณะความชื้นที่สูง  ถ้าหากเจอแบบนี้ ไม่ควรนำมาให้สัตว์เลี้ยงทาน เนื่องจากคงเกิดเชื้อรา โดยจะมีสัดส่วนไม่แน่นอนเลย เมื่อได้เจอความชื้น ย่อมที่ไม่ควรให้สัตว์เลี้ยงทานเป็นอันขาด 2. กากถั่วเหลือง จะมีลักษณะกลิ่นเหม็น  เนื่องจากเกษตรกรที่ได้มีการซื้อกากมานั้น เพื่อนำมาผสมให้เป็นอาหารสัตว์และจะต้องระวังเป็นอย่างสูง Continue Reading →