สิ่งที่น่าจะรู้ก่อนที่จะทำการจดเครื่องหมายการค้า

ขณะได้มีการศึกษาเกี่ยวกับชื่อยี่ห้อ ที่เป็นชื่อที่เราใช้ในการโปรโมทและทำการโฆษณา เกี่ยวกับทางด้านธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ กลายเป็นชื่อที่ลูกค้าใช้ในการแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่คนอื่น ๆ ได้รับรู้ และจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้จากการนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้น การเป็นเจ้าของชื่อยี่ห้อจะต้องมีการยื่นจดเครื่องหมายการค้า หรือบริการต่าง ๆ ที่มีความหมายกับธุรกิจของคุณมาก ๆ แล้วเมื่อมันได้รับการจะทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สิทธินั้น ก็จะสามารถโอน ปล่อยเช่า หรือว่าทำการถ่ายทอดให้กับคนอื่น ๆ ได้เหมือนกัน ถ้าเช่นนั้น มาดูกันเลยว่า ก่อนที่จะต้องเริ่มขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะต้องเข้าใจในเรื่องใดบ้าง     1. เครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง Continue Reading →