ประเภทพลังงานทดแทน ที่นำมาใช้ในสมัยนี้

พลังงานทดแทน คือสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ภายในการดำรงชีวิต โลกของเรานั้น จะมีการเคลื่อนไปด้วยพลังงานมากมาย โดยจะมีการใช้พลังงานหลากหลายแบบด้วยกัน แต่พลังงานบางสิ่งก็จะมีอย่างจำกัด โดยพลังงานตอนนี้โดยมากจะเป็นพลังงานที่ได้จากฟอสซิล เช่น ถ่านหิน แก๊ซธรรมชาติ หรือ ปิโตรเลียม ซึ่งทำเอาเกิดมลพิษต่าง ๆ ทำเอามีสภาวะเรือนกระจุก ซึ่งกลับเป็นปัญหาทางด้านภาวะโลกร้อนได้มากเพิ่มขึ้น ถ้าเช่นนั้นมาดูลักษณะพลังงานทดแทนกันเลยดีกว่า     1.พลังงานแสงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์จะมีพลังงานอย่างมหาศาล พลังจากแสงอาทิตย์จะมีการจัดเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ที่มีปฏิกิริยาทำให้สภาพแวดล้อมไม่เป็นพิษ ซึ่งเซลล์แสงอาทิตย์จะมีการประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์อีกแบบหนึ่ง ที่ได้ถูกนำมาใช้ผลิตไฟฟ้านั่นเอง ทำให้กลายเป็นพลังงานทดแทนมาจนถึงขณะนี้   2.พลังงงานลม Continue Reading →