รับจดทะเบียนสมรสเยอรมัน ควรเข้าใจสิ่งนี้กันก่อน

เมื่อได้มีศูนย์การจัดเตรียมการรับจดทะเบียนสมรส หรือวีซ่าแต่งงาน เพราะว่าท่านใดที่มีแฟนแล้ว แต่เป็นคนต่างชาติทาง Great Visa Service  จะมีการแนะนำพร้อมทั้งให้คำปรึกษาแก่บุคคลทั่วไป ตั้งแต่ภายในการเตรียมเอกสารต่าง ๆ พร้อมทั้งการประสานงาน รวมไปถึงในการวิเคราะห์พร้อมทั้งการประเมินรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ ตามขั้นตอน ซึ่งจะมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญมากมายมาช่วยดูแลทุกท่านที่จะได้รับใบทะเบียนสมรสภายใน 4วัน และพร้อมด้วยเอกสารต่าง ๆ  เพราะว่าสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนของคู่สมรสชาวเยอรมันก่อนการจดทะเบียนสมรส     1.การรับจดทะเบียนสมรสภายในไทย คู่สมรสจะต้องเป็นฝ่ายสัญชาติเยอรมันที่จะต้องมีการนำหนังสือสำคัญที่มีการแสดงจดทะเบียนสมรสได้แค่นั้น ซึ่งจะต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นำมาแสดงที่สถานทูต เพื่อที่จะของหนังสือรับรอง พร้อมทั้งจะนำไปแสดงให้กับนายทะเบียนของไทย ที่สำนักงานเขต Continue Reading →