รําละเอียด อาหารการกินที่หาได้ง่ายประโยชน์ทางโภชนาการ

รําละเอียดเป็นอาหารสัตว์ที่ได้มีการใช้มานานกันแล้ว พร้อมกับได้กลายเป็นที่รู้จักตั้งแต่สมัยโบราณ โดยในอดีตสมัยได้มีการให้รำจากโรงสีข้าว ซึ่งจะเป็นอาหารหมู พร้อมกับอาหารไก่ คงจะนำไปผสมกับพืชผักชนิดต่าง ๆ ได้ เช่น ต้นกล้วย ปลีกกล้วย หรือจะเป็นเศษผักต่าง ๆ เพื่อเอามาเป็นอาหารหมู แต่ในขณะนี้ได้มีความนิยมใช้รำ เป็นอาหารของสัตว์ โดยที่เราทราบกันดีว่า ผลพลอยได้จากสีข้าวกลายเป็นวัตถุดิบที่เป็นอาหารอย่างหนึ่งที่จะใช้กันมาก นำประกอบกับสุกรสัตว์ปีกนั่นเอง ถ้าอย่างนั้นมาดูข้อเสนอในการใช้     1. ไม่ควรเอารำละเอียดไว้วางไว้นานถึง 30-40 วัน เนื่องจากรำนี้จะเกิดความหืนเป็นเหตุให้สัตว์แต่ละคนไม่ค่อยชอบรับประทาน จึงต้องมีการหาที่เก็บรำให้ดี ๆ เพื่ออาหารอยู่ได้นาน Continue Reading →